ASI informační technologie 

 

Úvod   >  Portal   >  Přihlášení

Krok 1/3 - Identifikace žadatele o servisní zásah

Před dalším postupem si prosím zavolejte Vašemu servisnímu pracovníkovi, nebo na pracoviště hotline a dohodněte si termín a čas vzdáleného servisního zásahu.

GORDIC

Cíl služby:
Vstupujete do sekce generování žádosti o placený servisní zásah formou vzdáleného přístupu k Vašemu lokálnímu počítači ze servisního centra ASI informační technologie s.r.o. Mohelnice. Cílem poskytování služeb formou vzdáleného přístupu je zajištění rychlosti řešení Vašich požadavků a zvýšení efektivnosti provozu informační soustavy Vaší organizace. Výrazným přínosem služby je snížení dopravních nákladů.

Rozsah poskytované služby:
Služba je poskytována na základě vzájemné dohody Vás (objednatele) a servisního technika (dodavatele). Služba je zřízena výlučně s Vašim souhlasem po zaevidování Vašeho požadavku na webovém formuláři a následném telefonickém sdělení jen Vám zobrazeného ID (9 místné číslo) příslušnému servisnímu pracovníkovi. Činnost servisního pracovníka na Vašem lokálním počítači můžete sledovat, interaktivně ovlivňovat. V případě dostupnosti audio a video výbavy Vašeho PC s vámi může servisní pracovník realizovat videokonferenční přenos.

Hotline

 
 

© ASI informační technologie s. r. o.  |  kontakty  |  tel. a fax: 583 430 311  |  e-mail: asi@asi.cz  |  webmaster
tvorba webových stránek a SEO Užitečnýweb.cz