Úvodní strana Podpora


Telefonická podpora Vzdálená podpora VIP podpora youtube kanál

Služba telefonické podpory je poskytována v tomto rozsahu:

  • Pouze k aktuálním verzím programů
  • Délka hovoru je nastavena na maximálně 10 minut bez použití vzdáleného přístupu

Telefonická podpora zdarma nenahrazuje školení, implementační zákroky a individuální konzultace poskytované pomocí vzdáleného přístupu. Pokud pracovník zákaznické linky usoudí, že čas nutný na vyřešení dotazů bude delší nebo se předmět hovoru vymyká svým obsahem běžnému poradenství, nabídne zákazníkovi jiný (zpoplatněný) způsob podpory jako např. vzdálený přístup nebo individuální zásah v místě organizace. 

Opatření směřuje k urychlení provozu na zákaznické lince,  k uspokojení většího počtu volajících zákazníků a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Služba je poskytována na zákaznické lince +420 583 430 311 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hod.

Mimo uvedenou pracovní dobu nebo pro písemné zaevidování Vašeho požadavku využijte odkaz Podpora /  Vzdálená plocha.

Hotline


asi logo

volejte: 583 430 311
pište: podpora@asi.cz


TeamViewer ke stažení

teamViewer
Kliknšte pravým tlačítkem a zvolte možnost - Otevřte odkaz na nové kartě
teamViewer

Aplikace podporuje Gordic

integra�n� platforma Ginis GCL zmeny Ginis


Datum Kurz Misto Lektor Cena bez DPH s DPH
20.01.2022 CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny Hotel Slovan Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
25.01.2022 Revize spisového řádu BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
27.01.2022 Právo na informace a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
01.02.2022 Rušení trvalého pobytu od A do Z Hotel Slovan Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
10.02.2022 Katastr nemovitostí SMHZ, spol. s r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
15.02.2022 CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny HOTEL ABÁCIE s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
18.02.2022 Spisová služba SSD05 ASI s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1990,- 2408,-
22.02.2022 Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
24.02.2022 Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
10.03.2022 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
15.03.2022 Elektronické skartační řízení BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
17.03.2022 Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
22.03.2022 Projektová dokumentace a související činnosti BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
24.03.2022 CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
29.03.2022 Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
07.04.2022 Rušení trvalého pobytu od A do Z SMHZ, spol. s r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
12.04.2022 CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
22.04.2022 Technické zhodnocení a úpravy majetku BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
26.04.2022 Katastr nemovitostí HOTEL ABÁCIE s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
28.04.2022 Rušení trvalého pobytu od A do Z Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
03.05.2022 CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny SMHZ, spol. s r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
05.05.2022 Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
10.05.2022 Katastr nemovitostí BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
13.05.2022 Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
17.05.2022 Rušení trvalého pobytu od A do Z HOTEL ABÁCIE s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
24.05.2022 Metodika a legislativa spisové služby BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
26.05.2022 Inženýrská a investorská činnost BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
02.06.2022 Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
07.06.2022 Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
09.06.2022 Zákon o evidenci obyvatel v platném znění Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
14.06.2022 Metodika a legislativa spisové služby Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
21.06.2022 Aktuální otázky v matriční agendě BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
24.06.2022 Místní a účelové komunikace BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-