Úvodní strana Podpora


Telefonická podpora Vzdálená podpora VIP podpora youtube kanál

Služba telefonické podpory je poskytována v tomto rozsahu:

  • Pouze k aktuálním verzím programů
  • Délka hovoru je nastavena na maximálně 10 minut bez použití vzdáleného přístupu

Telefonická podpora zdarma nenahrazuje školení, implementační zákroky a individuální konzultace poskytované pomocí vzdáleného přístupu. Pokud pracovník zákaznické linky usoudí, že čas nutný na vyřešení dotazů bude delší nebo se předmět hovoru vymyká svým obsahem běžnému poradenství, nabídne zákazníkovi jiný (zpoplatněný) způsob podpory jako např. vzdálený přístup nebo individuální zásah v místě organizace. 

Opatření směřuje k urychlení provozu na zákaznické lince,  k uspokojení většího počtu volajících zákazníků a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Služba je poskytována na zákaznické lince +420 583 430 311 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hod.

Mimo uvedenou pracovní dobu nebo pro písemné zaevidování Vašeho požadavku využijte odkaz Podpora /  Vzdálená plocha.

Hotline


asi logo

volejte: 583 430 311
pište: podpora@asi.cz


TeamViewer ke stažení

teamViewer
Kliknšte pravým tlačítkem a zvolte možnost - Otevřte odkaz na nové kartě
teamViewer

Aplikace podporuje Gordic

integra�n� platforma Ginis GCL zmeny Ginis


Datum Kurz Misto Lektor Cena bez DPH s DPH
19.10.2021 Elektronické skartační řízení BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
22.10.2021 Tvorba obecně závazných vyhlášek BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
26.10.2021 Katastr nemovitostí HOTEL ABÁCIE s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
02.11.2021 Zákon o evidenci obyvatel v platném znění Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
05.11.2021 Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
09.11.2021 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel Hotel Slovan Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
12.11.2021 Kontrolní řád v aplikační praxi Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
16.11.2021 Rušení trvalého pobytu od A do Z BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
18.11.2021 Metodika účetnictví a novinky pro rok 2022 Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
18.11.2021 Místní a účelové komunikace BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
19.11.2021 Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
23.11.2021 Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
25.11.2021 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel HOTEL ABÁCIE s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
30.11.2021 Rušení trvalého pobytu od A do Z SMHZ, spol. s r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
03.12.2021 Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
07.12.2021 Metodika a legislativa spisové služby BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
08.12.2021 Aktuality z daňové oblasti ve vazbě na judikaturu ASI informační technologie s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1600,- 1936,-
09.12.2021 Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-