Úvodní strana Podpora


Telefonická podpora Vzdálená podpora VIP podpora youtube kanál

Služba telefonické podpory je poskytována v tomto rozsahu:

  • Pouze k aktuálním verzím programů
  • Délka hovoru je nastavena na maximálně 10 minut bez použití vzdáleného přístupu

Telefonická podpora zdarma nenahrazuje školení, implementační zákroky a individuální konzultace poskytované pomocí vzdáleného přístupu. Pokud pracovník zákaznické linky usoudí, že čas nutný na vyřešení dotazů bude delší nebo se předmět hovoru vymyká svým obsahem běžnému poradenství, nabídne zákazníkovi jiný (zpoplatněný) způsob podpory jako např. vzdálený přístup nebo individuální zásah v místě organizace. 

Opatření směřuje k urychlení provozu na zákaznické lince,  k uspokojení většího počtu volajících zákazníků a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Služba je poskytována na zákaznické lince +420 583 430 311 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hod.

Mimo uvedenou pracovní dobu nebo pro písemné zaevidování Vašeho požadavku využijte odkaz Podpora /  Vzdálená plocha.

Hotline


asi logo

volejte: 583 430 311
pište: podpora@asi.cz


TeamViewer ke stažení

teamViewer
Kliknšte pravým tlačítkem a zvolte možnost - Otevřte odkaz na nové kartě
teamViewer

Aplikace podporuje Gordic

integra�n� platforma Ginis GCL zmeny Ginis


Datum Kurz Misto Lektor Cena bez DPH s DPH
30.09.2022 Spisová služba SSD05 ASI s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1990,- 2408,-
06.10.2022 Ochrana osobních údajů v praxi veřejné správy BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
07.10.2022 Tvorba obecně závazných vyhlášek BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
11.10.2022 Revize spisového řádu BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
13.10.2022 GINIS Express SQL - Ekonomické moduly a používání automatických předkontací ASI s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1990,- 2408,-
18.10.2022 Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
18.10.2022 Zákon o obcích v platném znění BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
03.11.2022 GINIS Express SQL - Jak na daňové přiznání a kontrolní hlášení ASI s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1990,- 2408,-
03.11.2022 Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
04.11.2022 Systém nakládání s komunálním odpadem BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
08.11.2022 Technické zhodnocení a úpravy majetku Regionální centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
11.11.2022 Rušení trvalého pobytu od A do Z HOTEL ABÁCIE s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
15.11.2022 Elektronické skartační řízení BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
15.11.2022 GINIS Express SQL EMA - školení k modulu Evidence majetku ASI s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1990,- 2408,-
24.11.2022 Metodika účetnictví a novinky pro rok 2023 Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1990,- 2408,-
24.11.2022 CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
25.11.2022 Rušení trvalého pobytu od A do Z Hotel Slovan Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
29.11.2022 Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
01.12.2022 Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
06.12.2022 Metodika a legislativa spisové služby BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
09.12.2022 Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
13.12.2022 Rušení trvalého pobytu od A do Z BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
15.12.2022 Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-