Úvodní strana Podpora


Telefonická podpora Vzdálená podpora VIP podpora youtube kanál

Služba telefonické podpory je poskytována v tomto rozsahu:

  • Pouze k aktuálním verzím programů
  • Délka hovoru je nastavena na maximálně 10 minut bez použití vzdáleného přístupu

Telefonická podpora zdarma nenahrazuje školení, implementační zákroky a individuální konzultace poskytované pomocí vzdáleného přístupu. Pokud pracovník zákaznické linky usoudí, že čas nutný na vyřešení dotazů bude delší nebo se předmět hovoru vymyká svým obsahem běžnému poradenství, nabídne zákazníkovi jiný (zpoplatněný) způsob podpory jako např. vzdálený přístup nebo individuální zásah v místě organizace. 

Opatření směřuje k urychlení provozu na zákaznické lince,  k uspokojení většího počtu volajících zákazníků a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Služba je poskytována na zákaznické lince +420 583 430 311 v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hod.

Mimo uvedenou pracovní dobu nebo pro písemné zaevidování Vašeho požadavku využijte odkaz Podpora /  Vzdálená plocha.

Hotline


asi logo

volejte: 583 430 311
pište: podpora@asi.cz


TeamViewer ke stažení

teamViewer
teamViewer

Aplikace podporuje Gordic

integrační platforma Ginis GCL zmeny Ginis


Datum Kurz Misto Lektor Cena bez DPH s DPH
04.08.2020 Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
11.08.2020 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel Hotel Slovan Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
13.08.2020 Nová verze modulu Spisové služby pro začátečníky ASI informační technologie s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1690,- 2045,-
18.08.2020 Technické zhodnocení a úpravy majetku BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
25.08.2020 Metodika a legislativa spisové služby Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
27.08.2020 Nová verze modulu Spisové služby pro začátečníky ASI informační technologie s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1690,- 2045,-
27.08.2020 Aktuální otázky v matriční agendě Středisko kulturních služeb Svitavy Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
03.09.2020 Katastr nemovitostí Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
08.09.2020 Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku SMHZ, spol. s r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
10.09.2020 Nová verze modulu Spisové služby pro začátečníky ASI informační technologie s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1690,- 2045,-
10.09.2020 Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
15.09.2020 Kontrolní řád v aplikační praxi Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
17.09.2020 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
24.09.2020 Nová verze modulu Spisové služby pro začátečníky ASI informační technologie s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1690,- 2045,-
24.09.2020 CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
29.09.2020 Metodika a legislativa spisové služby BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
08.10.2020 Aktuální otázky v matriční agendě Hotel Slovan Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
13.10.2020 Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
15.10.2020 Katastr nemovitostí Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
22.10.2020 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
29.10.2020 Projektová dokumentace a související činnosti BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
06.11.2020 Rušení trvalého pobytu od A do Z SMHZ, spol. s r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
10.11.2020 Revize spisového řádu BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
12.11.2020 Kontrolní řád v aplikační praxi BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
13.11.2020 Právo na informace a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
20.11.2020 Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
26.11.2020 Metodika účetnictví a novinky pro rok 2021 Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
27.11.2020 Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
01.12.2020 Rušení trvalého pobytu od A do Z Hotel Slovan Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
01.12.2020 Rušení trvalého pobytu od A do Z Hotel Slovan Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
03.12.2020 Systém nakládání s komunálním odpadem Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
08.12.2020 Místní a účelové komunikace BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
10.12.2020 Metodika účetnictví a novinky pro rok 2021 BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
11.12.2020 Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
15.12.2020 Slavnostní obřady z pohledu legislativy BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-