Úvodní strana Podpora Prihlášení


Telefonická podpora Vzdálená podpora VIP podpora youtube kanál

Krok 1/3 - Identifikace žadatele o servisní zásah

Před dalším postupem si prosím zavolejte Vašemu servisnímu pracovníkovi, nebo na pracoviště hotline a dohodněte si termín a čas vzdáleného servisního zásahu.

Pokud Vaše jméno není v seznamu nebo neznáte heslo, tak nás kontaktujte na tel. čísle 583 430 311 nebo emailu asi@asi.cz.


Cíl služby:
Vstupujete do sekce generování žádosti o placený servisní zásah formou vzdáleného přístupu k Vašemu lokálnímu počítači ze servisního centra ASI informační technologie s.r.o. Mohelnice. Cílem poskytování služeb formou vzdáleného přístupu je zajištění rychlosti řešení Vašich požadavků a zvýšení efektivnosti provozu informační soustavy Vaší organizace. Výrazným přínosem služby je snížení dopravních nákladů.

Rozsah poskytované služby:
Služba je poskytována na základě vzájemné dohody Vás (objednatele) a servisního technika (dodavatele). Služba je zřízena výlučně s Vašim souhlasem po zaevidování Vašeho požadavku na webovém formuláři a následném telefonickém sdělení jen Vám zobrazeného ID (9 místné číslo) příslušnému servisnímu pracovníkovi. Činnost servisního pracovníka na Vašem lokálním počítači můžete sledovat, interaktivně ovlivňovat. V případě dostupnosti audio a video výbavy Vašeho PC s vámi může servisní pracovník realizovat videokonferenční přenos.

Hotline


asi logo

volejte: 583 430 311
pište: podpora@asi.cz


TeamViewer ke stažení

teamViewer
Kliknšte pravým tlačítkem a zvolte možnost - Otevřte odkaz na nové kartě
teamViewer

Aplikace podporuje Gordic

integra�n� platforma Ginis GCL zmeny Ginis


Datum Kurz Misto Lektor Cena bez DPH s DPH
19.10.2021 Elektronické skartační řízení BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
22.10.2021 Tvorba obecně závazných vyhlášek BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
26.10.2021 Katastr nemovitostí HOTEL ABÁCIE s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
02.11.2021 Zákon o evidenci obyvatel v platném znění Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
05.11.2021 Radniční periodika v praxi obcí, měst a krajů Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
09.11.2021 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel Hotel Slovan Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
12.11.2021 Kontrolní řád v aplikační praxi Hotel Zlatá Štika Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
16.11.2021 Rušení trvalého pobytu od A do Z BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
18.11.2021 Metodika účetnictví a novinky pro rok 2022 Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
18.11.2021 Místní a účelové komunikace BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
19.11.2021 Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
23.11.2021 Zadávání veřejných zakázek dle platné právní úpravy BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
25.11.2021 Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel HOTEL ABÁCIE s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
30.11.2021 Rušení trvalého pobytu od A do Z SMHZ, spol. s r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
03.12.2021 Ochrana osobních údajů podle Obecného nařízení EU (GDPR) ve veřejné správě BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-
07.12.2021 Metodika a legislativa spisové služby BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
08.12.2021 Aktuality z daňové oblasti ve vazbě na judikaturu ASI informační technologie s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1600,- 1936,-
09.12.2021 Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1790,- 2166,-