Úvodní strana Podpora Prihlášení


Telefonická podpora Vzdálená podpora VIP podpora youtube kanál

Krok 1/3 - Identifikace žadatele o servisní zásah

Před dalším postupem si prosím zavolejte Vašemu servisnímu pracovníkovi, nebo na pracoviště hotline a dohodněte si termín a čas vzdáleného servisního zásahu.

Pokud Vaše jméno není v seznamu nebo neznáte heslo, tak nás kontaktujte na tel. čísle 583 430 311 nebo emailu asi@asi.cz.


Cíl služby:
Vstupujete do sekce generování žádosti o placený servisní zásah formou vzdáleného přístupu k Vašemu lokálnímu počítači ze servisního centra ASI informační technologie s.r.o. Mohelnice. Cílem poskytování služeb formou vzdáleného přístupu je zajištění rychlosti řešení Vašich požadavků a zvýšení efektivnosti provozu informační soustavy Vaší organizace. Výrazným přínosem služby je snížení dopravních nákladů.

Rozsah poskytované služby:
Služba je poskytována na základě vzájemné dohody Vás (objednatele) a servisního technika (dodavatele). Služba je zřízena výlučně s Vašim souhlasem po zaevidování Vašeho požadavku na webovém formuláři a následném telefonickém sdělení jen Vám zobrazeného ID (9 místné číslo) příslušnému servisnímu pracovníkovi. Činnost servisního pracovníka na Vašem lokálním počítači můžete sledovat, interaktivně ovlivňovat. V případě dostupnosti audio a video výbavy Vašeho PC s vámi může servisní pracovník realizovat videokonferenční přenos.

Hotline


asi logo

volejte: 583 430 311
pište: podpora@asi.cz


TeamViewer ke stažení

teamViewer
Kliknšte pravým tlačítkem a zvolte možnost - Otevřte odkaz na nové kartě
teamViewer

Aplikace podporuje Gordic

integra�n� platforma Ginis GCL zmeny Ginis


Datum Kurz Misto Lektor Cena bez DPH s DPH
07.02.2023 CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny Hotel Slovan Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
14.02.2023 Revize spisového řádu BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
23.02.2023 Rušení trvalého pobytu od A do Z BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
24.02.2023 Spisová služba SSD05 ASI s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1990,- 2408,-
07.03.2023 Uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
17.03.2023 Technické zhodnocení a úpravy majetku BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
23.03.2023 Kontrolní řád v aplikační praxi SMHZ, spol. s r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
28.03.2023 Pohřebnictví a vedení evidencí na tomto úseku BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
04.04.2023 Rušení trvalého pobytu od A do Z SMHZ, spol. s r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
13.04.2023 Ochrana osobních údajů v praxi veřejné správy Maják Šumperk Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
18.04.2023 Elektronické skartační řízení BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
27.04.2023 Místní a účelové komunikace BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
11.05.2023 Zakázky malého rozsahu - praktická doporučení BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
16.05.2023 CzechPOINT@office a základní registry pro ohlašovny BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
19.05.2023 Stavební právo s vazbou na katastr nemovitostí BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
23.05.2023 Kontrolní řád v aplikační praxi BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
13.06.2023 Metodika a legislativa spisové služby BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 2500,- 3025,-
20.06.2023 Zákon o evidenci obyvatel v platném znění HOTEL ABÁCIE s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-
22.06.2023 Právo na informace a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně ochrany osobních údajů BEA centrum Olomouc s.r.o. Stanislava Komárková, DiS. 1950,- 2360,-